Skip to Content (Press Enter)
Teksta izmērs
Rindu intervāls
Kontrasts
normal contrast icon
high contrast icon

Melns fons ar dzeltenu tekstu

Atsauksmes
...

#visittartu

Tartu un Tartu apriņķa tūrisma informācija

Akadēmiskā dzīve un pētniecība

Tartu Ülikooli Delta hoone, Mana Kaasik

 

Tartu Igaunijas izglītības kopainā izceļas jau kopš 1630. gada, kad tajā tika dibināta pirmā ģimnāzija un tikai divus gadus vēlāk arī Tartu Universitāte, no kuras izveidojušās lielākā daļa pētniecības institūciju. Peteicoties profesionālam zinātnieku darbam, kas veikts vairāku gadu simtu garumā, kā arī daudziem starptautiskiem projektiem, Tartu kļuvusi par pasaulē pazīstamu zinātnes pilsētu. Kopš 2015. gada Tartu ietilpst zinātniskās kultūras pilsētu un UNESCO literatūras pilsētu tīklā.

 

Vairākums Tartu pētniecības institūciju ir cieši saistītas ar Tartu Universitāti - tās ir tur izveidojušās vai ar to sadarbojas. Tartu Universitāte ir vienīgā universitāte Igaunijā, kur notiek pētniecība visās sfērās - medicīnā, sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs un mākslā, kā arī dabas un eksaktajās zinātnēs. Tas atbilst klasiskajam universitas tipam. Pēc informācijas starptautiskajā Web of Science datubāzē, Tartu Universitāte iekļauta 1% visvairāk citēto universitāšu un pētniecības iestāžu sarakstā desmit zinātnes jomās.

 

Tartu izveidotas vairākas inovatīvas un globāli ievērojamas pētniecības institūcijas: Igaunijas Biocentrs, Igaunijas Genoma centrs un citas. Lai integrētu pētniecības sasniegumus, Tartu Universitāte izveidoja Tehnoloģiju institūtu, kas sadarbojas ar uzņēmumiem, kuri vēlas pielietot universitātes zināšanas uzņēmējdarbībā. Papildus tām pētniecības institūcijām, kas ir saistītas ar Tartu Universiāti, pilsētā ir arī daudz citu pētniecības institūciju: Igaunijas Literatūras muzejs, Tartu Zinātnes parks, Igaunijas Pētniecības padome, fonds Archimedes un citas. Tartu atrodas arī Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija.
 

Tartu mākslas muzejs, Juhan Voolaid

 

Tartu pazīstama kā studentu pilsēta - katru gadu uz vietējām augstākās izglītības iestādēm dodas liels skaits studentu. Bez vecākās un prestižākās alma mater, Tartu ir vēl 8 augstākās izglītības iestādes, kas arī nodrošina maģistra līmeņa programmas un aktīvi iesaistās pētniecībā. Atdaloties no Tartu Universitātes un 1951. gadā kļuvusi par neatkarīgu institūciju, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte koncentrējas uz jomām, kas saistītas ar lauku dzīvi. Starptautiskā mērogā tiek veikts pētniecības un attīstības darbs visās jomās, kas saistītas ar lauku dzīvi un tās ekonomiku, dzīvībai nepieciešamo dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un vides aizsardzību.

 

Nozaru speciālistus sagatavo un apmāca tādas institūcijas kā Igaunijas Aviācijas akadēmija, Tartu Mākslas koledžaTartu Veselības aprūpes koledža, Igaunijas Militārā akadēmija, Baltijas Aizsardzības koledža, Tartu studiju centrs Igaunijas Lietišķo zinātņu augstskolā un Tallinas Tehnoloģiju universitātes Tartu koledža.

. Informācija par uzņemšanu, studiju nozarēm un programmām atrodama attiecīgajās iestāžu mājaslapās, bet par dažādām studentu organizācijām un iespējām – OLE ROHKEM (“Esi vairāk”) datubāzē.

 

Henrik Mütt

 

Tartu ir iespējams iegūt arī ļoti labas kvalitātes profesionālo izglītību: pašvaldības skolās, Tartu Profesionālās izglītības centrā un valsts skolās - Tartu Mākslas skolā, Heino Elera Tartu mūzikas koledžā un Igaunijas Jūras akadēmijā. Mūžizglītību nodrošina izglītības iestādes, kas piedāvā dažādu kvalifikāciju studijas, kā arī iestādes, kur pasniedz tālākizglītības kursus. Izglītības iestādes, kas piedāvā dažādu kvalifikāciju studijas, ir - Tartu Pieaugušo vidusskola, Tartu Universitātes Atvērtā universitāte, Igaunijas Dzīves zinātņu universitāte, Tartu Mākslas koledža un Tartu Profesionālās izglītības centrs. Tartu Pieaugušo vidusskolā iespējams atsākt pamatskolas un vidusskolas mācības, ja tās tikušas pārtrauktas.

 

 

Svarīgu vietu ieņem arī pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītība. Vecākiem Tartu ir iespēja izvēlēties saviem bērniem kādu no 50 bērnudārziem. Gandrīz tikpat daudz pašvaldību un privāto bērnu aprūpes iestāžu piedāvā pieskatīšanu jaunākajiem ģimenes locekļiem viņu vecāku darba dienas laikā. Pilsēta nodrošina vietu skolā visiem 7 - 17 gadus veciem bērniem. Šajā vecumā visiem bērniem skolas apmeklēšana ir obligāta. Visas Tartu pamatskolas ir parakstījušas vienošanos, kurā apliecina, ka atbalsta katra skolēna visaptverošu un daudzpusīgu attīstību. Šobrīd Tartu ir 21 pamatskola, 6 vidusskolas, kurās var apgūt pamatskolas un vidusskolas mācību vielu, kā arī 4 skolas, kurās apgūstama tikai vidusskolas mācību viela. Atrast vairāk informācijas un pieteikties iespējams ARNO e-vidē.

 

Pilsētas izglītības tīklā ir vieta arī dažādām interešu izglītības skolām un grupām. Interešu izglītības iestādēs var apgūt, piemēram, dažādus deju stilus, fotografēšanu, robotiku, dabaszinātnes un daudz ko citu – tikai jāprot no plašā klāsta atrast sev piemērotāko. Brīvā laika pavadīšanas iespējas var atrast ar portāla Tartu Kultuuriaken starpniecību. Informāciju par pašvaldības un privāto hobiju skolām va iegūt no Tartu pilsētas mājaslapas un kultūras sadaļas.

 

Rein Leib

 

Jaunākie atjauninājumi: 01.03.2024

Apskatīt visus

Mēs iesakām

Skatīt vairāk

Skatīt vairāk