Skip to Content (Press Enter)
Tekstin koko
Riviväli
Kontrasti
normal contrast icon
high contrast icon

Musta tausta keltaisella tekstillä

Palaute
...

#visittartu

Tarton kaupungin ja maakunnan matkailuneuvonta

Toimialat

Tartu Konverentsibüroon eli Tarton konferenssitoimiston tavoitteena on Tarton kehittäminen ja sen arvostuksen lisääminen konferenssipaikkana. Tärkeässä asemassa on Tarton konferenssikaupungin maineen parantaminen ja siihen liittyvien tietojen levittäminen sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla.

 

Tartu Konverentsibüroo (TKB, englanniksi Tartu Convention Bureau) on vuonna 2006 SA Tartumaa Turismin rekisteröimä tavaramerkki. TKB on perustettu etenkin varmistamaan kaikille Tartossa konferenssin järjestämistä suunnitteleville ilmainen konsultointimahdollisuus ja puolueeton tiedonvaihto.

 

TKB on vuodesta 2008 Eesti Konverentsibüroon eli Viron konferenssitoimiston jäsen. MTÜ Eesti Konverentsibüroo (Estonian Convention Bureau) on konferenssimatkailun kattojärjestö, jonka tavoitteena on Viron kansainvälisen maineen kehittäminen ja tunnettuuden parantaminen sekä Virossa järjestettävien kansainvälisten konferenssien lukumäärän lisääminen.

 

Tartu Konverentsibüroon tärkeimmät tehtävät:

 

 • Tarton esittely ja mainostaminen konferenssi- ja kannustekaupunkina;

 • Tarton konferenssiavustuksen toimenpiteiden toteuttamisen hallinnointi;

 • Konferenssikaupungin tuotekonseptin kehittäminen yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin sekä tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa;

 • TKB:n vuosittaisten markkinointisuunnitelmien laatiminen ja niiden toteuttaminen;

 • Yhteistyön kehittäminen erilaisten konferenssi- ja matkailualan järjestöjen kanssa;

 • Osallistuminen Eesti Konverentsibüroon toimintaan;

 • Konferenssimatkailuun liittyvä markkinointitoiminta kohdemaissa ja Virossa;

 • Konferenssipalveluiden tietojärjestelmän (myös verkkopohjaisen version) hallinnointi;

 • Puolueeton konsultointi konferenssipaikkojen, lisäpalveluiden yms. valinnassa;

 • Konferenssimatkailun tiedotusaineiston laatiminen;

 • Toimivan yhteistyöverkoston kehittäminen, mm. toimivan konferenssimatkailun pyöreän pöydän järjestäminen;

 • Jatkokoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa tarpeen mukaan;

 • Tarton konferenssimatkailun tilastotietojen kerääminen ja analysointi;

 • Tarjottavien konferenssipalveluiden tilanteen, kehityssuuntien ja ongelmien analysointi, johtopäätösten tekeminen ja tarvittaessa ehdotusten jättäminen kunnanhallituksille;

 • Julkinen tiedottaminen TKB:n toiminnasta, konferenssimatkailun kehityksen merkkitapahtumista yms.; esittelymatkojen järjestäminen matkanjärjestäjille, toimittajille; mediasuhteet.

 

Tiedustelut osoitteeseen meet [at] visittartu.com tai numeroon +372 5564 9706.

Viimeksi päivitetty: 20.09.2023

Katso lisää

Katso lisää