Skip to Content (Press Enter)
Teksti suurus
Reavahe
Kontrast
normal contrast icon
high contrast icon

Must taust kollase tekstiga

Tagasiside
...

#visittartu

Tartu linna ja maakonna turismiinfo

Tegevusvaldkonnad

Tartu Konverentsibüroo eesmärgiks on Tartu kui konverentsilinna väärtustamine ja arendamine. Olulisel kohal on ka Tartu kui atraktiivse konverentsilinna maine tõstmine ja sellekohase teabe levitamine nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Tartu Konverentsibüroo (TKB, ingl. k. Tartu Convention Bureau) on juriidiliselt 2006. aastal SA Tartumaa Turismi poolt registreeritud kaubamärk. TKB on loodud eelkõige selleks, et tagada kõigile Tartus konverentsi korraldada soovijatele tasuta konsultatsiooni võimalus ning erapooletu infovahetus.

 

2008. aastal sai TKB-st Eesti Konverentsibüroo liige. MTÜ Eesti Konverentsibüroo (Estonian Convention Bureau) on konverentsiturismi katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on Eesti kui terviku rahvusvahelise maine kujundamine ja tuntuse tõstmine ning Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu suurendamine.

 

Tartu Konverentsibüroo peamised ülesanded:

 

 • Tartu kui konverentsi- ja incentive-linna tutvustamine ja reklaamimine;

 • Tartu konverentsi toetuse meetme rakendamise haldamine;

 • konverentsilinna tootekontseptsiooni arendamine koostöös avaliku ja erasektori ning teadusasutustega;

 • TKB turundusplaani koostamine aastate lõikes ja selle teostamine;

 • koostöö arendamine erinevate konverentsi- ja turismiorganisatsioonidega;

 • Eesti Konverentsibüroo töös ja tegevustes osalemine;

 • konverentsiturismialane turundustegevus nii sihtturumaades kui Eestis;

 • konverentsiteenuste andmebaasi (sh internetipõhine) haldamine;

 • erapooletu nõustamine konverentsikohtade, lisateenuste jms valikul;

 • konverentsiturismi infomaterjalide koostamine;

 • toimiva koostöövõrgustiku väljatöötamine, sh toimiva konverentsiturismi ümarlaua organiseerimine;

 • täiendõppe planeerimine ja korraldamine vastavalt vajadusele koostöös erinevate institutsioonidega;

 • Tartu konverentsiturismi statistika kogumine ning analüüs;

 • pakutavate konverentsiteenuste olukorra, arengutendentside ja probleemide analüüsimine, sellest tulenevate järelduste tegemine ning vajaduse korral kohalikele omavalitsustele ettepanekute esitamine;

 • avalikkuse teavitamine TKB tegevusest, konverentsiturismi arengu tähtsamatest sündmustest jms; tutvustusreiside korraldamine reisikorraldajatele, ajakirjanikele; suhtlemine meediaga.

 

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust conference [at] visittartu.com.

Viimati uuendatud: 10.03.2023