Skip to Content (Press Enter)
Teksti suurus
Reavahe
Kontrast
normal contrast icon
high contrast icon

Must taust kollase tekstiga

Tagasiside
...

#visittartu

Tartu linna ja maakonna turismiveeb

Tegevusvaldkonnad

Tartu linna eesmärk on väärtustada ja arendada Tartut kui konverentsilinna ning aidata kaasa Tartu rahvusvahelise tuntuse ja tunnustatuse saavutamisele turismisihtkohana. Konverentsiturismi arendamine Tartus kuulub SA Tartumaa Turismi tegevusvaldkondade hulka.  

 

Pakume kõigile Tartus konverentsi korraldada soovijatele tasuta konsultatsiooni võimalust, tuge Tartu linna konverentsitoetuste taotlemisel ning valdkondlikku infovahetust. 

 

Tartu on aastast 2008 Eesti Konverentsibüroo liige. MTÜ Eesti Konverentsibüroo (Estonian Convention Bureau) on konverentsiturismi katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on Eesti kui terviku rahvusvahelise maine kujundamine ja tuntuse tõstmine ning Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu suurendamine.

 

Peamised tegevused:

 

 • Tartu kui konverentsi- ja incentive-linna tutvustamine ja reklaamimine;

 • Tartu konverentsi toetuse meetme rakendamise haldamine;

 • konverentsilinna tootekontseptsiooni arendamine koostöös avaliku ja erasektori ning teadusasutustega;

 • konverentsivaldkonna turundusplaani koostamine aastate lõikes ja selle teostamine;

 • koostöö arendamine erinevate konverentsi- ja turismiorganisatsioonidega;

 • Eesti Konverentsibüroo töös ja tegevustes osalemine;

 • konverentsiturismialane turundustegevus nii sihtturumaades kui Eestis;

 • konverentsiteenuste andmebaasi (sh internetipõhine) haldamine;

 • erapooletu nõustamine konverentsikohtade, lisateenuste jms valikul;

 • konverentsiturismi infomaterjalide koostamine;

 • toimiva koostöövõrgustiku väljatöötamine, sh toimiva konverentsiturismi ümarlaua organiseerimine;

 • täiendõppe planeerimine ja korraldamine vastavalt vajadusele koostöös erinevate institutsioonidega;

 • Tartu konverentsiturismi statistika kogumine ning analüüs;

 • pakutavate konverentsiteenuste olukorra, arengutendentside ja probleemide analüüsimine, sellest tulenevate järelduste tegemine ning vajaduse korral kohalikele omavalitsustele ettepanekute esitamine;

 • avalikkuse teavitamine valdkonna tegevusest, konverentsiturismi arengu tähtsamatest sündmustest jms; tutvustusreiside korraldamine reisikorraldajatele, ajakirjanikele; suhtlemine meediaga.

 

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust: meet [at] visittartu.com või +372 5564 9706.

Viimati uuendatud: 12.03.2024

Vaata lisaks

Vaata lisaks