Skip to Content (Press Enter)
Teksti suurus
Reavahe
Kontrast
normal contrast icon
high contrast icon

Must taust kollase tekstiga

Tagasiside
...

#visittartu

Talvepuhkus algab siit. Päriselt!

Pressi- ja tootetutvustusreisid

Koostöös mitmete osapoolte ja koostööpartneritega korraldame nii pressi- kui ka tootetutvustusreise. Kohaliku ettevõtjana saate panustada nende rohkemaks ja kvaliteetsemaks läbiviimiseks külalisi oma kuludega vastu võttes. Kui olete pressi või reisibüroo esindaja ning soovite tulla Tartu ja Tartumaaga tutvuma, siis saatke meile lühike enesetutvustus, sh miks ja millest olete huvitatud, ning võimaluse korral saame korraldada sobiva pressi- või tootetutvustusreisi.

Viimati uuendatud: 19.03.2019

 • Osalemine turimisündmustel

  Osalemine turimisündmustel

  Tartu on esindatud mitmetel kohalikel ja rahvusvahelistel sündmustel, millest turismiprofessionaalide jaoks on tähtsaimad iga-aastased turismimessid Tourest Tallinnas ja Balttour Riias. Varasemalt on Tartu olnud esindatud nii Soome, Saksamaa, Poola, Venemaa kui Leedu suurtel turismimessidel ning koostöös riikliku turismiarenduskeskuse ja erinevate koostööpartneritega proovitakse leida parimaid võimalusi, et endiselt nimetatud sihtturgudel turundustegevusi ellu viia.

   

  Oluliseks sihtturuks on kujunemas Leedu, kus koostöös teiste Lõuna-Eesti turismiarendajatega proovitakse jõulisemalt väljas olla turismi- ja vabaaja messil Adventur. Venemaal osaletakse EAS poolt korraldatavatel turismiprofessionaalidele mõeldud seminaridel, mis toimuvad Moskvas, Peterburis ja kaugemates linnades. Soomes on oluliseks kujunenud kohalolu novembrikuisel Mardilaadal ning võimaluse korral ka Eestiga ühiselt väljas olemine turismimessil MATKA.

   

  Traditsiooniliselt esindab Tartu konverentsibüroo Tartut Leedus toimuval äriturismimessil Convene ja Eestis Eesti Konverentsibüroo eestvedamisel toimuval Meet Estonia FAM-l ning korraldab Meet Estonia raames Tartusse jõudvat post-tuuri. Lisaks proovitakse leida uusi sündmusi,kus osalemine aitaks Tartu võimalusi efektiivselt erinevatel sihtturgudel tutvustada.

   

  Info messidel osalemise kohta saadetakse koostööpartneritele mõned kuud enne messide toimumist. Kui soovite saada rohkem teavet ning messidel ja teistel kontaktüritustel kaasa lüüa, pöörduge meie turundusspetsialistide poole.

 • Pressi- ja tootetutvustusreisid

  Pressi- ja tootetutvustusreisid

  Koostöös mitmete osapoolte ja koostööpartneritega korraldame nii pressi- kui ka tootetutvustusreise. Kohaliku ettevõtjana saate panustada nende rohkemaks ja kvaliteetsemaks läbiviimiseks külalisi oma kuludega vastu võttes. Kui olete pressi või reisibüroo esindaja ning soovite tulla Tartu ja Tartumaaga tutvuma, siis saatke meile lühike enesetutvustus, sh miks ja millest olete huvitatud, ning võimaluse korral saame korraldada sobiva pressi- või tootetutvustusreisi.

 • Projektid ja kampaaniad

  Projektid ja kampaaniad

  SA Tartumaa Turism esindab Tartu linna ja maakonda Via Hanseatica turismimarsruudiga seotud projektides. Eesti-Läti programmi projektis "Livonian Culinary Route" ollakse üheks eestvedajaks Via Hanseatica toidumarsruudi loomisel ja Eesti Vene programmist rahastuse saanud projektis "Via Hanseatica Plus" laiendatakse olemasolevat turismimarsruuti Rakvere ja Viljandi suunal Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunal Venemaal.

   

  Varasemalt on SA Tartumaa Turism viinud ellu väga palju ja mitmekülgseid projekte, mille raames on arendatud avalikke turismiteenuseid, loodud ja korrastatud turismitooteid, ellu viidud mitmeid turundustegevusi jpm. Koostööpartnerina osaletud hiljuti lõppenud projektidest on märkimisväärne Lõuna-Eesti Leader'ite ülene projekt "Elu kahe maailma piiril".

   

  Kampaaniatest on olulisemad erinevad turunduskampaaniad lähiturgudel ning iga-aastane Tartu linna suvekampaania. 

 • Lõuna-Eesti turismiklaster

  Lõuna-Eesti turismiklaster

  Lõuna-Eesti Turismiklaster alustas tegevust 01.01.2021 ning sinna kuuluvad turismiettevõtjad, võrgustikud ja maakondlikud arenduskeskused Lõuna-Eestist.

   

  Miks?

   

  • Lõuna–Eesti atraktiivsemaks ja paremini nähtavaks
  • Terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine
  • Koos oleme võimekamad
  • Ühistel väärtustel põhinev tootearendus, paremad võimalused atraktiivsete toodete/ teenuste väljatöötamiseks
  • Innovatiivne ja tõhus turismiturundus
  • Partner Tartu 2024 turismiturunduses
  • Sünergia
  • Efektiivsus

   

  Kellele?

   

  Turismiklaster on mõeldud Lõuna-Eesti turismiettevõtetele ja teenusepakkujatele; turismivaldkonna organisatsioonidele  ja kohalikele omavalitsustele ka piirkondlikutele ja teemavõrgustikele.

   

  Kuidas?

   

  • Vabatahtlik
  • Kaasamise aluseks on liikmeleping ehk konsortsiumleping
  • Liikmemaks (liikmepaketid), mis sätestavad aastamaksu ja selles sisalduvad teenused

   

  Klastri väärtuspakkumine ettevõtjatele:

   

  • Lõuna–Eesti kui turismisihtkoha parem nähtavus ja suurem atraktiivsus sihtturgudel;
  • klastri ettevõtjate tuntuse/külastajate arvu/käibe/kasumi suurenemine, turismitulu kasv Lõuna-Eestis;
  • väljaspool Tartut olevatel piirkondadel võimalus nähtavamaks saada;
  • terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine turistidele, külastajatele;
  • uute kvaliteetsete külaliste/turistide saabumine Lõuna – Eestisse ning turistide kohalviibimise aja
   pikenemine, korduvkülastuste kasv;
  • suurem võimekus (inimressurss, finantsressurss, teadmised, vähem dubleerimist,
   spetsialiseerumine, võrgustikud, tooted);
  • osalus ja kaasatus Lõuna-Eesti väärtustel põhinevas tootearenduses, paremad võimalused sihtgrupile
   atraktiivsete toodete/ teenuste väljatöötamiseks;
  • innovatiivne ja tõhus turismiturundus;
  • teadmiste, kogemuste koondamine – sünergia;
  • efektiivsus.

   

  Lisainfo: Kertu Vuks, Lõuna-Eesti turismiklastri projektijuht, kertu.vuks@visittartu.com

 • Via Hanseatica Plus

  Via Hanseatica Plus

  SA Tartumaa Turism on juhtpartneriks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projektile ER48 Via Hanseatica Plus. Projektis osalevad mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist.

   

  Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

   

  Projektitaotlus esitati programmile 2017. aasta mais ning rahastusleping juhtpartneri ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmiti 1. aprillil 2019. Projektipartneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

   

  Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on 459 061.2 eurot.

   

  Projekti ajaline kestus on 01.04.2019-30.06.2021 (27 kuud) mille vältel keskendutakse tegevustes Peterburist (Narva ja Tartu kaudu) Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Marsruuti lisanduvad paljud huvipakkuvad ajaloolised piirkonnad.

   

  Projekti peamised tegevused on:

  • Turundus: Via Hanseatica (VH) laiaulatuslik turundus sotsisaalmeedia kanalites, kampaaniate läbiviimine, reklaammaterjalide loomine, VH piirkondade tutvustamine reisibüroodele ja meediale, omavaheline ristturundus.

  • Võrgustiku arendamine: VH ettevõtjate ja teiste sidusrühmade (turismisektor) koostöö tugevdamine.

  • Inimeste arendamine: riigisisesed ja rahvusvahelised koolitused ja õppereisid VH ettevõtjate poolt pakutavate teenuste sisu ja kvaliteedi parandamiseks.

  • VH temaatiliste pakettide täiendamine vastavalt sihtrühmade ootustele (loodus- ja seiklusturism, kultuuriturism, pereturism, toiduturism).

   

  Oluline osa tegevustest on seotud piirkondade turundamisega, et suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides.

   

  Projekti avakoosolek toimus 11. ja 12. Tartus, kus pandi paika arenduse täpsem tegevus- ja ajakava järgnevateks aastateks ning lepiti kokku peamistes turundussõnumites.

     

  Lisainfo: Annika Ojasaar, annika.ojasaar@visittartu.com, +372 5886 7883

   

  Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Osalemine turimisündmustel

Tartu on esindatud mitmetel kohalikel ja rahvusvahelistel sündmustel, millest turismiprofessionaalide jaoks on tähtsaimad iga-aastased turismimessid Tourest Tallinnas ja Balttour Riias. Varasemalt on Tartu olnud esindatud nii Soome, Saksamaa, Poola, Venemaa kui Leedu suurtel turismimessidel ning koostöös riikliku turismiarenduskeskuse ja erinevate koostööpartneritega proovitakse leida parimaid võimalusi, et endiselt nimetatud sihtturgudel turundustegevusi ellu viia.

 

Oluliseks sihtturuks on kujunemas Leedu, kus koostöös teiste Lõuna-Eesti turismiarendajatega proovitakse jõulisemalt väljas olla turismi- ja vabaaja messil Adventur. Venemaal osaletakse EAS poolt korraldatavatel turismiprofessionaalidele mõeldud seminaridel, mis toimuvad Moskvas, Peterburis ja kaugemates linnades. Soomes on oluliseks kujunenud kohalolu novembrikuisel Mardilaadal ning võimaluse korral ka Eestiga ühiselt väljas olemine turismimessil MATKA.

 

Traditsiooniliselt esindab Tartu konverentsibüroo Tartut Leedus toimuval äriturismimessil Convene ja Eestis Eesti Konverentsibüroo eestvedamisel toimuval Meet Estonia FAM-l ning korraldab Meet Estonia raames Tartusse jõudvat post-tuuri. Lisaks proovitakse leida uusi sündmusi,kus osalemine aitaks Tartu võimalusi efektiivselt erinevatel sihtturgudel tutvustada.

 

Info messidel osalemise kohta saadetakse koostööpartneritele mõned kuud enne messide toimumist. Kui soovite saada rohkem teavet ning messidel ja teistel kontaktüritustel kaasa lüüa, pöörduge meie turundusspetsialistide poole.

Viimati uuendatud: 02.10.2019

Projektid ja kampaaniad

SA Tartumaa Turism esindab Tartu linna ja maakonda Via Hanseatica turismimarsruudiga seotud projektides. Eesti-Läti programmi projektis "Livonian Culinary Route" ollakse üheks eestvedajaks Via Hanseatica toidumarsruudi loomisel ja Eesti Vene programmist rahastuse saanud projektis "Via Hanseatica Plus" laiendatakse olemasolevat turismimarsruuti Rakvere ja Viljandi suunal Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunal Venemaal.

 

Varasemalt on SA Tartumaa Turism viinud ellu väga palju ja mitmekülgseid projekte, mille raames on arendatud avalikke turismiteenuseid, loodud ja korrastatud turismitooteid, ellu viidud mitmeid turundustegevusi jpm. Koostööpartnerina osaletud hiljuti lõppenud projektidest on märkimisväärne Lõuna-Eesti Leader'ite ülene projekt "Elu kahe maailma piiril".

 

Kampaaniatest on olulisemad erinevad turunduskampaaniad lähiturgudel ning iga-aastane Tartu linna suvekampaania. 

Viimati uuendatud: 18.08.2020

Lõuna-Eesti turismiklaster

Lõuna-Eesti Turismiklaster alustas tegevust 01.01.2021 ning sinna kuuluvad turismiettevõtjad, võrgustikud ja maakondlikud arenduskeskused Lõuna-Eestist.

 

Miks?

 

 • Lõuna–Eesti atraktiivsemaks ja paremini nähtavaks
 • Terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine
 • Koos oleme võimekamad
 • Ühistel väärtustel põhinev tootearendus, paremad võimalused atraktiivsete toodete/ teenuste väljatöötamiseks
 • Innovatiivne ja tõhus turismiturundus
 • Partner Tartu 2024 turismiturunduses
 • Sünergia
 • Efektiivsus

 

Kellele?

 

Turismiklaster on mõeldud Lõuna-Eesti turismiettevõtetele ja teenusepakkujatele; turismivaldkonna organisatsioonidele  ja kohalikele omavalitsustele ka piirkondlikutele ja teemavõrgustikele.

 

Kuidas?

 

 • Vabatahtlik
 • Kaasamise aluseks on liikmeleping ehk konsortsiumleping
 • Liikmemaks (liikmepaketid), mis sätestavad aastamaksu ja selles sisalduvad teenused

 

Klastri väärtuspakkumine ettevõtjatele:

 

 • Lõuna–Eesti kui turismisihtkoha parem nähtavus ja suurem atraktiivsus sihtturgudel;
 • klastri ettevõtjate tuntuse/külastajate arvu/käibe/kasumi suurenemine, turismitulu kasv Lõuna-Eestis;
 • väljaspool Tartut olevatel piirkondadel võimalus nähtavamaks saada;
 • terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine turistidele, külastajatele;
 • uute kvaliteetsete külaliste/turistide saabumine Lõuna – Eestisse ning turistide kohalviibimise aja
  pikenemine, korduvkülastuste kasv;
 • suurem võimekus (inimressurss, finantsressurss, teadmised, vähem dubleerimist,
  spetsialiseerumine, võrgustikud, tooted);
 • osalus ja kaasatus Lõuna-Eesti väärtustel põhinevas tootearenduses, paremad võimalused sihtgrupile
  atraktiivsete toodete/ teenuste väljatöötamiseks;
 • innovatiivne ja tõhus turismiturundus;
 • teadmiste, kogemuste koondamine – sünergia;
 • efektiivsus.

 

Lisainfo: Kertu Vuks, Lõuna-Eesti turismiklastri projektijuht, kertu.vuks@visittartu.com

Viimati uuendatud: 17.12.2021

Via Hanseatica Plus

SA Tartumaa Turism on juhtpartneriks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projektile ER48 Via Hanseatica Plus. Projektis osalevad mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist.

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

 

Projektitaotlus esitati programmile 2017. aasta mais ning rahastusleping juhtpartneri ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmiti 1. aprillil 2019. Projektipartneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

 

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on 459 061.2 eurot.

 

Projekti ajaline kestus on 01.04.2019-30.06.2021 (27 kuud) mille vältel keskendutakse tegevustes Peterburist (Narva ja Tartu kaudu) Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Marsruuti lisanduvad paljud huvipakkuvad ajaloolised piirkonnad.

 

Projekti peamised tegevused on:

 • Turundus: Via Hanseatica (VH) laiaulatuslik turundus sotsisaalmeedia kanalites, kampaaniate läbiviimine, reklaammaterjalide loomine, VH piirkondade tutvustamine reisibüroodele ja meediale, omavaheline ristturundus.

 • Võrgustiku arendamine: VH ettevõtjate ja teiste sidusrühmade (turismisektor) koostöö tugevdamine.

 • Inimeste arendamine: riigisisesed ja rahvusvahelised koolitused ja õppereisid VH ettevõtjate poolt pakutavate teenuste sisu ja kvaliteedi parandamiseks.

 • VH temaatiliste pakettide täiendamine vastavalt sihtrühmade ootustele (loodus- ja seiklusturism, kultuuriturism, pereturism, toiduturism).

 

Oluline osa tegevustest on seotud piirkondade turundamisega, et suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides.

 

Projekti avakoosolek toimus 11. ja 12. Tartus, kus pandi paika arenduse täpsem tegevus- ja ajakava järgnevateks aastateks ning lepiti kokku peamistes turundussõnumites.

   

Lisainfo: Annika Ojasaar, annika.ojasaar@visittartu.com, +372 5886 7883

 

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Viimati uuendatud: 31.08.2021