Skip to Content (Press Enter)
Teksti suurus
Reavahe
Kontrast
normal contrast icon
high contrast icon

Must taust kollase tekstiga

Tagasiside

Tartu

Heade mõtete linn

Loo teematuur

Lisaks üldisele giidide atesteeringule on võimalik taodelda ka ametlikku teematuuri giidi atesteeringut. Atesteeritud teematuur on linna poolt tunnustatud ning läbinud kvaliteedikontrolli.

Teematuuri atesteerimine koosneb kahest osast – planeeritud giidituuri kirjalikust kavandist ning praktilisest eksamist jalgsiekskursiooni näol. Praktilisele eksamile pääsevad giidid, kelle kirjaliku kavandi on atesteerimiskomisjon heaks kiitnud. Eksami edukalt sooritanuile väljastatakse tunnistus, mis kehtib 5 aastat alates tunnistuse väljastamise kuupäevast. Atesteeringu lõppedes tuleb giidil tuur uuesti atesteerida.

Atesteerimist korraldab Tartu linn ja SA Tartumaa Turism koostöös giide ühendavate organisatsioonidega. Komisjoni kuuluvad SA Tartumaa Turism esindajad ja vähemalt kahe valdkonna spetsialistid, sõltuvalt atesteeritavatest tuuridest.

Teematuuride atesteerimine on tasuline. Tasu suuruse kehtestab SA Tartumaa Turism käskkirjaga.

Viimati uuendatud: 18.06.2018