Skip to Content (Press Enter)
Teksti suurus
Reavahe
Kontrast
normal contrast icon
high contrast icon

Must taust kollase tekstiga

Tagasiside
...

#visittartu

Tartu linna ja maakonna turismiveeb

Haridus ja teadus

Tartu Ülikooli Delta hoone, Mana Kaasik

 

Tartu on Eesti haridusmaastikul silma paistnud juba 1630. aastast, mil linna asutati esimene gümnaasium ning juba kaks aastat hiljem asutati siin Tartu Ülikool, kust on välja kasvanud ka suurem osa Tartu teadusasutustest. Teadlaste aastasadu kestnud kõrgetasemelise töö ja arvukate rahvusvaheliste projektide tulemusena on Tartu saanud ülemaailmselt tuntud teaduslinnaks. Aastast 2015 kuulub Tartu teaduskultuurilinnade ja UNESCO kirjanduslinnade võrgustikku.

 

Enamik Tartu teadusasutusi on tihedalt seotud Tartu Ülikooliga – kas sellest välja kasvanud või kõrgkooliga liidetud. Tartu Ülikool on ainus Eestis, kus tehakse teadustööd meditsiini-, sotsiaal-. humanitaarteaduse ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ehk ainus klassikalist universitas-tüüpi. Rahvusvahelise Web of Science andmebaasi põhjal kuulub Tartu Ülikool 1% kõige viidatumate ülikoolide ja teadusasutuste hulka kümnes teadusvaldkonnas. Loodud on mitmeid innovaatilisi, maailmamastaabis huvipakkuvaid teadusasutusi: Eesti Biokeskus, SA Eesti Geenivaramu jt. Teadussaavutuste integreerimiseks asutas Tartu Ülikool tehnoloogiainstituudi, mis on partneriks ettevõtetele, mis soovivad rakendada ülikooli teadmisi. Lisaks otseselt Tartu Ülikooliga seotutele leidub Tartus veel mitmeid teadusasutusi: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Teaduspark, Eesti Teadusagentuur, SA Archimedes jpt. Ka Eesti Haridus- ja Teadusministeerium resideerub just Tartus.

 

Tartu kunstimuuseum, Juhan Voolaid

 

Tartut tuntakse tudengilinnana – siinsed kõrgkoolid toovad igal aastal linna enam kui viiekohalise arvu üliõpilasi. Vanima ja väärikaima alma mater’i kõrval on Tartus veel 8 kõrgkooli, kus antakse samamoodi teaduspõhist kraadiõpet ja tegeldakse aktiivselt teadustööga. 1951. aastal Tartu Ülikoolist iseseisvaks asutuseks eraldunud Eesti Maaülikool on keskendunud maaeluga seotud suundadele: viljeletakse rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustööd kõigis maaelu ja -majanduse ning eluks vajalike ressursside säästliku kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades. Oma ala spetsialiste aitavad koolitada ka Eesti Lennuakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kaitseväe Akadeemia, Balti Kaitsekolledž, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tartu õppekeskus ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž. Info sisseastumise, erialade ja õppimise kohta on leitav vastavate kõrgkoolide kodulehekülgedelt ning erinevate tudengiorganisatsioonide ja -võimaluste kohta OLE ROHKEM andmebaasist. Lisainfot teadus- ja arendusasutuste kohta leiate Tartu linna kodulehelt.

 

Kaitseväe Akadeemia kaitseväelased, Henrik Mütt

 

Lisaks kõrgharidusele on Tartus võimalik omandada väga heal tasemel kutseharidust: munitsipaalkoolidest Tartu Kutsehariduskeskuses ning riigikoolidest Tartu Kunstikoolis, Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning Eesti Mereakadeemia Merekooli Tartu osakonnas. Elukestvat õppimist toetavad tasemeõpet pakkuvad haridusasutused ning mitmed täiendkoolituste pakkujad. Tasemeõpet pakuvad Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, Tartu Ülikooli Avatud Ülikool, Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool, Tartu Kõrgem Kunstikool ja Tartu Kutsehariduskeskus. Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis on võimalik jätkata poolelijäänud põhi- ja/või keskkooliõpinguid.

 

Eesti Maaülikooli õppehooned

 

Alus-, põhi- ja keskharidus on samuti olulisel kohal. Tartu lapsevanemad saavad valida pea 50 lasteaia vahel. Lisaks pakuvad pere pisimatega tegelemist vanemate päevatöö ajal pea sama paljud munitsipaal- ja eralastehoiud. Linn tagab oma 7–17-aastastele koolikohuslastele õppekoha elukohajärgses koolis põhihariduse omandamiseks. Kõik Tartu 21 põhikooli on allkirjastanud kvaliteedikokkuleppe, millega kinnitatakse, et koolides toetatakse iga õpilase terviklikku ja igakülgset arengut. Lisaks põhikoolidele asuvad Tartus kuus põhi- ja üldkeskharidust andvat ning neli vaid üldkeskhariduse andmisele suunatud kooli. Täpsem info ja õppekohtade taotlemine käib läbi e-keskkonna ARNO.

 

Oma osa Tartu linna haridusvõrgustikus on ka erinevatel huvikoolidel ja -ringidel. Linnas on mitmeid huviharidusele keskendunud asutusi, kus saab näiteks õppida erinevaid tantsustiile, fotograafiat, robootikat, loodusteadusi ning palju-palju muud – tuleb vaid suuta laiast valikust endale sobivaim üles leida. Huvitegevused leiate Tartu Kultuuriaknast ning informatsiooni munitsipaal- ja erahuvikoolide kohta on võimalik saada Tartu linna kodulehelt ning kultuuriosakonnast.

 

Andekas noor kunstihuviringis, Rein Leib

 

Viimati uuendatud: 01.03.2024

Vaata lisaks

Vaata lisaks