Skip to Content (Press Enter)
Teksti suurus
Reavahe
Kontrast
normal contrast icon
high contrast icon

Must taust kollase tekstiga

Tagasiside
...

Seikle sel suvel tartumaisuses

#tartumaine

EAS rahvusvaheliste konverentside toetus

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse (RSK) meetme eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise riigina.

 

Minimaalne toetus ühele konverentsile on 15 000 € ja maksimaalne 30 000 €.

 

Toetuse sihtgrupiks on Eestis registreeritud juriidilised isikud, Eesti riigiasutused ja KOV-id.

 

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalelt 70% ja omafinantseering vähemalt 30%

 

Toetust saavad taotleda konverentsid:

 

 • mis korraldatakse Eestis;

 • mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;

 • mille välisriikidest saabuvate väliskülastajate arv Tallinnas on minimaalselt 120 või väljaspool Tallinna minimaalselt 60;

 • mille programm kestab vähemalt kolm järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist osa vähemalt kahel päeval, millele lisanduvad ava- või lõpuüritus, meelelahutusprogramm või ekskursioonid ning muud tegevused;

 • mille toimumise aeg ei ole varasem kui 4 kuud ja hilisem kui 30 kuud alates taotluse esitamisest;

 • mille korraldamisse kaasatakse väliskülastajaid teenindavaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid;

 • mis tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu ruumidele ja transpordile;

 • mille turundusmaterjalid lähtuvad rakendusüksuse poolt väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.

 

Toetusega saab katta eelkõige välisturunduse ja -meediakajastusega seotud tegevusi ning tõsta sündmuse korralduskvaliteeti.

 

Toetatavad tegevused:

 • konverentsi turunduskulud välisriikides, turundustegevustesse Eestit kui turismi sihtkohta tutvustavate sõnumite lisamine;

 • konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate isikute (näiteks esinejate ja tehnilise abipersonali) transpordi- ja majutuskulud;

 • konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnika ja ruumide rendiga seotud kulud;

 • konverentsi korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, näiteks konverentsi korraldusteenus, parkimiskorraldusteenus, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud, tõlketeenus;

 • Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;

 • ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;

 • konverentsi külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;

 • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud;

 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud.

 

Täpsemat loetelu vaata määrusest.

 

Konverentside toetuse taotlemine toimub jooksva menetluse korras. Taotlusi saab esitada EASi e-keskkonnas.

Viimati uuendatud: 07.07.2020