Skip to Content (Press Enter)
Teksti suurus
Reavahe
Kontrast
normal contrast icon
high contrast icon

Must taust kollase tekstiga

Tagasiside
...

#visittartu

Tartu linna ja maakonna turismiinfo

EAS rahvusvaheliste konverentside toetus

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse (RSK) meetme eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise riigina ja suurendada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate arvu.

 

Toetuse minimaalne summa ühe konverentsi kohta on 7500 eurot ja maksimaalne summa 30 000 eurot.

 

Toetuse sihtgrupiks on Eestis registreeritud juriidilised isikud, Eesti riigiasutused ja KOV-id.

 

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalelt 70% ja omafinantseering vähemalt 30%

 

Toetust saavad taotleda konverentsid:

 

 • mille toimumise aeg ei ole hilisem kui 31. august 2023;

 • mis on rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.
  Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust;

 • mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;

 • mille välisriikidest saabuvate väliskülastajate arv Tallinnas on minimaalselt 50 või väljaspool Tallinna minimaalselt 25;

 • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist programmi vähemalt kahel päeval;

 • mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 3 kuud enne konverentsi toimumist, va juhul kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist;

 • mille korraldamisse kaasatakse väliskülastajaid teenindavaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid;

 • mis tagab erivajadustega inimeste juurdepääs;

 • millele tehakse turundustegevusi vähemalt ühel välisturul ja mille turundusmaterjalid lähtuvad Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.

 

Toetusega saab katta eelkõige välisturunduse ja -meediakajastusega seotud tegevusi ning tõsta sündmuse korralduskvaliteeti.

 

Toetatavad tegevused:

 • konverentsi välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms);

 • konverentsi võõrkeelsete veebilehe loomiseks;

 • konverentsi välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel turundamisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent);

 • konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate konverentsi korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud);

 • näiteks tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kuludeks, konverentsi korraldusteenuseks, parkimiskorralduse teenuseks, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamisega seotud kuludeks, tõlketeenuseks, fotograafi teenuseks.;

 

Täpsemat loetelu vaata määrusest.

 

Tutvu lähemalt hindamismetoodikaga

 

Konverentside toetuse taotlemine toimub jooksva menetluse korras. Taotlusi saab esitada EASi e-keskkonnas.

 

EAS pakub soovijatele personaalset eelnõustamist. Huvi korral palun ühendust võtta Riin Roosaluga riin.roosalu [at] eas.ee

Viimati uuendatud: 06.09.2022