Ruumipaigutuse stiilid

Konverentsi- ja seminariruume on võimalik paigutada erinevalt. Allpool on välja toodud tuntumad ruumipaigutusstiilid.

  TEATRISTIIL (ingl.k theatre) - on sobilik lühiajalisteks sündmusteks, kus pole vajadust teha väga palju märkmeid. Sobilik just suurematele osalejate gruppidele.

  KLASSIRUUMISTIIL (ingl.k classroom) - kõige sobilikum pikemaajaliste ja rohkem kirjutamist nõudvate sündmuste läbiviimiseks. Puuduseks osalejate piiratud liikumisvõime ning minimaalne suhtlus teineteisega.

  U-KUJULINE PAIGUTUS (ingl.k U-shape) - avatud osaga laudkond on hea presentatsioonide esitlemiseks, võimaldades seejuures ettekandjal kontakti saavutada iga osalejaga. Samuti soosib taoline paigutus istuvate osalejate omavahelist silmsidet ja interaktisiooni.

Kinnine, RUUDUKUJULINE PAIGUTUS (ingl.k hollow square) sarnaneb nõudpidamisruumi paigutusega, kuid on sellest üldjuhul mõnevõrra suurem.

  NÕUPIDAMISRUUM (ingl.k boardroom) - optimaalse suurusega laud soosib aktiivset suhtlust kogu laudkonnaga. Miinuseks presentatsiooni esitlemine sel moel, et kõik osalejad võimalikult hästi seda näeksid.

  BANKETT (ingl.k banquet) - kasutatakse enamasti vastuvõttudeks või ka aruteludel väiksemates töörühmades.

   VASTUVÕTT (ingl.k reception) - sobilik ennekõike erinevateks püstijala pidudeks ja sotsiaalseteks üritusteks. Sellises stiilis paigutus mahutab ruumi kõige enam külalisi ning tagab osalejate aktiivseima omavahelise interaktsiooni.