Tartu linna giidide atesteerimine 2017. aasta sügisel

SA Tartumaa Turism kuulutab välja 2017. aasta oktoobrikuus toimuvate giidide atesteerimise kuupäevad:

Teematuuride infotund: 18. september 2017. Mõeldud neile giididele, kes soovivad läbida teematuuride atesteeringu. Täpne ajakava ja registreerimisinfo saadetakse laiali septembri alguses.
Eksamitele registreerumine: kuni 1. oktoober 2017
Teematuuride teemakavandite saatmise tähtaeg: 1. oktoober 2017
Konsultatsioon: 4. oktoober 2017 (täpsem kellaaeg ja koht selguvad peale registreerimise lõppu, st 2. oktoobri õhtuks. Konsultatsiooni esialgne prognoositav algus on 16.30)
Esmase atesteerimise kirjalik eksam: 13. oktoober 2017
Esmase atesteerimise, kordusatesteerimise ja teematuuride atesteerimise suuline eksam: 17.-19. oktoober 2017*

Registreerumist haldab SA Tartumaa Turismi Tartu Külastuskeskus. Registreerumine toimub e-posti aadressil info@visittartu.com

*Täpne suuliste eksamite toimumiste ajakava selgub peale registreerumise lõppu. Kuupäevad ja kellaajad määratakse atesteerimisliigiti kindlaks peale seda, kui on selgunud palju atesteeritavaid grupiti on, st peale registreerimise lõppu, hiljemalt 6. oktoobril 2017.

Info konsultatsiooni ja kirjaliku eksami kohta ning eksami toimumise täpse kellaaja saadame osalejatele peale registreerumise lõppu.

Eksamile registreerumisel palume kirjale lisada maksekorralduse koopia ja digitaalse dokumendifoto. Makse tegemisel palume selgitusse märkida oma nime ning kindlasti on oluline eraldi välja tuua, kas soovite osaleda esmasel, korduv- või teematuuride atesteerimisel ja mis keeles/keeltes eksameid sooritada soovite.
Teematuuri teemakavandi(d) palume saata koos registreerumiskirjaga. Esmase atesteerimise puhul saata koos registreerimissooviga ka vajalikud tõendid/kinnitused.

NB! Atesteerimisele lubatakse vaid need giidid, kes on tähtaegselt registreerunud ning vajalikud dokumendid/tõendid esitanud.

Tartu linna giidide uuenenud atesteerimise kord on leitav SIIT.
SA Tartumaa Turismi arveldusarve number: EE242200221012304942