Tartu konverentsi toetus

Tartu konverentside korraldamise toetuse eesmärgiks on suurendada konverentsidel osalejate arvel ööbimiste arvu Tartu majutusettevõtetes ja kasvatada Tartu kui konverentside toimumise koha tuntust.

Toetuse saamiseks peab konverents toimuma Tartu linnas, konverentsil osalejate ööbimiste koguarv peab Tartu linnas olema minimaalselt 200 ning konverentsi programmi kestvus vähemalt kaks järjestikust päeva. Ööbimistena läheb arvesse ühe inimese iga öö ehk kui konverentsil osalejaid on ka vähem, kuid konverents on pikem, lähevad arvesse ühe inimese kõik Tartu ööbimised.

Konverentsitoetuse taotlus konverentsile, mis toimub perioodil 1. jaanuar kuni 30. juuni, esitatakse linnavalitsuse avalike suhete osakonnale (edaspidi osakond) hiljemalt eelmise kalendriaasta 1. oktoobriks, ja konverentsile, mis toimub perioodil 1. juuli kuni 31. detsember, hiljemalt 1. aprilliks.

I vooru laekunud taotlused vaadatakse üle hiljemalt detsembrikuu I pooles.

Toetuse tingimustega saab lähemalt tutvuda SIIN

Õigusakti eelnõu õiend (täpsustused meetme punktide osas) on leitav SIIT

Taotluse näidisvormi letae SIIT

Aruande näidisvormi leiate SIIT

Lisainfo: Kaia Lehtsaar, Tartu Konverentsibüroo tegevjuht, kaia dot lehtsaar at visittartu dot com