Sünkroontõlge

 OÜ Kaija Viitpoom

Keelesuunad: inglise-eesti, eesti-inglise, hispaania/prantsuse-eesti/inglise
Suuline tõlge:
- Konverentsitõlge nii Eestis kui välismaal teemadel nagu haridus, tööhõive, transport, psühholoogia, Euroopa Liit, piirkondlik areng, põllumajandus, rahvusvaheline kaubandus, reklaamindus, jätkusuutlik areng, jpm.
- Kohtutõlge
- Politseitõlge
- Dialoogtõlge projektide, kohtumiste ja koolituste hõlbustamiseks (nt koolitused, sisekaitse, reklaamindus, kindlustusasja uurimine)
Kirjalik tõlge ja toimetus:
Teemad: akadeemilised artiklid, tarbetekstid, turundus, tehnika, veebilehed, mood, kosmeetika jpm.

Kontakt:
Telefon: +372 50 92 107
E-post: kaijavtp@gmail.com