Tartu ja Lõuna-Eesti ühine esitluspõhi

SA Tartumaa Turismi, Tartu linna ja SA Lõuna-Eesti Turismi koostöös on valminud ühtse visuaaliga esitluspõhi, mis loob efektse kuvandi kogu regioonist. See võimaldab Tartu ja Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonidel, ettevõtjatel, ettevõtluse tugistruktuuridel, sündmuste korraldajatel jt mugavalt kasutada ühtset visuaali Tartu ja Lõuna-Eesti tutvustamisel nii siin- kui sealpool riigipiire.

Disainiagentuuri LooLoo poolt kujundatud esitluspõhjas on kasutatud olulisemaid elemente/sümboleid nii Tartust, Tartumaalt kui mujalt Lõuna-Eestist. Slaidid on inspireeritud Tartumaa messistendi seinakujundusest ja sellel kasutatud elementidest. Esitlus sisaldab sümboleid koondavaid ava- ja lõpuslaide ning spetsiaalsed teksti- ja fotoslaide, mis muudavad esitluse paindlikuks ja erinevate esitajate vajadustele kohanduvaks.

Presentatsioonipõhi avaneb SIIT.