Möödunud konverentsiürituste andmete esitamine

2013. aastast kogutakse konverentsiürituste andmeid üle-Eestilisse konverentsiürituste andmekogusse meetings.ee. Ühtne konverentsistatistika veebikeskkond on loodud koostöös piirkondlike konverentsibüroode ja Eesti Konverentsibürooga.

Meetings.ee keskkond loodi selleks, et Eestis toimuvate konverentsiürituste andmete esitamine muutuks senisest mugavamaks ja kiiremaks. Andmete jagamine on vabatahtlik.

Ühine ja ühtlustatud konverentsiandmete kogumine aitab hoida kokku kõikide osapoolte aega ning võimaldab koostada parema kvaliteediga statistika ülevaateid.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna konverentsiturismi büroo esitab aruandeid Euroopa turismilinnu ühendavale organisatsioonile European Cities Marketing (ECM). Eesti Konverentsibüroo esitab statistikaaruandeid organisatsioonile International Congress and Conference Association (ICCA). Samuti koostavad konverentsibürood statistika ülevaateid kohalikele ettevõtjatele ja organisatsioonidele. Andmete esitajatele pakume senisest täpsemaid andmeid nende endi tegevuse ja terve Eesti konverentsiürituste turu kohta.

Andmete kogumise eesmärgid:

  • koguda andmeid ja jagada partneritele statistikat, et saada täpsem vaade konverentsiürituste turul toimuva kohta;
  • analüüsida andmeid ning kasutada saadud ülevaateid sihtkoha (konverentsialaste) investeeringute, arenguprojektide ning taristu arendamise aluseks;
  • hinnata saadud andmete põhjal sihtkoha tugevusi ja nõrkusi konverentsiturismi valdkonnas ning konverentsisektori osakaalu majanduses;
  • hinnata sihtkoha rahvusvahelist positsiooni.

 

Oma konverentsiandmeid saad meiega jagada siin.

Vaata ka Meetings.ee konverentsiürituste andmekogu tutvustust siin.