7. märtsil toimub linnamuuseumis loeng viikingite idakaubandusest

Homme, 7. märtsil kell 17 esineb Tartu Linnamuuseumis arheoloog Marika Mägi ettekandega “Baltikumi rollist viikingiaegses idakaubanduses”.

Ettekanne keskendub viikingiaegse kommunikatsiooni küsimustele laiemas plaanis, võttes vaatluse alla kogu Läänemere idakalda. Nimetatud ala põhjapoolmikku asustasid tollal peamiselt läänemeresoomlased, lõunapoolset osa aga baltlased. Viikingiajal, mil rahvusvahelist kaubandust kontrollisid suuresti skandinaavlased, võib täheldada üsna suuri erinevusi selles, mil moel Läänemere idakalda aladega suheldi ning kui suurel määral idakalda elanikud ise tollases kommunikatsioonis osalesid.Tutvustatakse kaubateid läbi praeguse Baltikumi, mille kasutamise intensiivsus eri sajanditel varieerus. Eritähelepanu on plaanis pöörata linnuste-asulate levikule erinevates Baltikumi piirkondades, nende seosele topograafia ja kaubateedega, aga ka müntide leiukohtadega. Iseäranis Eesti rannikulinnuste puhul võib sealjuures esile tuua arengu sarnasuse keskustega teistes Läänemerd ümbritsevates maades.
Marika Mägi on arheoloogiadoktor ja töötab Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuses vanemteadurina. Ta on oma uurimistöös keskendunud eelkõige Saaremaale, vaadeldes Läänemereruumi eelviikingiajast keskaja alguseni ühtse kultuuriruumina. Lisaks arvukatele artiklitele ning mitmele teadusraamatule on ta sageli tutvustanud oma uurimisteemasid ka ajakirjanduses. Läinud aastal avaldas ta eestikeelse raamatu “Viikingiaegne Eesti. Maa, asjad ja inimesed ajastu risttuules.”
Loeng on osa näitusega “Viikingiaja aarded Eestist” kaasnevast programmist. Loengule pääseb muuseumi sooduspiletiga (2 eurot), lisaks on enne loengu algust võimalik tutvuda ka näitusega.

Lisainfo:

Kärt Rebane
Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Tartu Linnamuuseum
+372 7 461 919