Saadikuseminarid

Saadikuseminaride eesmärk on pakkuda tuge Tartu konverentsikorraldajatele, mistõttu on ka kõik nii senised saadikud kui ka uued huvilised väga oodatud seminaridel osalema. Oma sooviavalduse palume edastada Tartu Konverentsibüroole aadressil kaia.lehtsaar@visittartu.com . Niisamuti on igati teretulnud ettepanekud teemade ja esinejate osas!

Siit leiategi Tartu saadikuprogrammi raames toimunud saadikuseminaride teemad ja esinejad aastast 2013.

 

AASTAL 2017

11. oktoober, konverentsikorraldajate seminar Rahvusarhiivis Noora

Traditsiooniliselt jagati seminari käigus värskemaid Tartu konverentsiuudiseid. Lisaks said sõna ka Eesti Konverentsibüroo partnerid V spaa ja Dorpat, kes andsid lühiülevaate oma võimalustest. Seminari käigus jagaid Jane Klavan ning Ilona Tragel kõigiga oma vahetut kogemust selle aasta juulikuus toimunud rahvusvahelise konverentsi ICLC korraldamise võludest ja valudest. Lisaks viidi läbi ka ideekorje vaba-aja-, kultuuriprogrammide ja pre- ning post-tuuride heade näidete kogumiseks.

26.aprill konverentsikorraldajate seminar Erinevate Tubade Klubis

Eesti ja Tartu Konverentsibürood jagasid oma värskemaid uudiseid, tutvuti Erinevate Tubade Klubi poolt pakutavate interaktiivsete lahendustega ning Aparaaditehase mitmekülgsete võimalustega ning värvika miljööga. Interaktiivset ja loomingulisest lähenemisest oli kantud ka Hardi Kinnase (Orangetime Event OÜ loovjuht) ettekanne konverentsikorraldusest.

AASTAL 2016

2.november konverentsikorraldajate seminar SPARK Demos 

Gedy Siimenson jagas soovitusi kuidas korraldada rohelist konverentsi. Seminari käigus tutvuti SPARK Demokeskusega, Ettevõtlusküla ning SPARK MakerLab´i võimalustega. Lisaks toimus ajurünnak Tartu Konverentsibüroo kodulehekülje uuendamiseks.

16. juuni "Konverentsi eelarvestamine" (hotell Lydia)                           Konverentsi eelarvestamisest rääkisid professionaalse konverentsikorraldusfirma Publicon esindajad Liis Käosaar ja Priit Sasi. Infopäeva teises pooles oli kõigil huvilistel võimalus tutvuda uue hotelli Lydia majutus- ja konverentsivõimalustega.

 

AASTAL 2015

27. oktoober väljasõit Sisevete Saatkonda ja Eesti Rahva Muuseumi ehitusele Väljasõidu raames külastati Emajõel paiknevat jõekohvikut Sisevete Saatkond ning Eesti Rahva Muuseumi Raadil. Lisaks jõekohviku ja ERMi võimalustele konverentside, seminaride ja vastuvõttude korraldamiseks anti konverentsikorraldajatele ülevaade ka Tartu Vana Kaubamaja asemele kerkivast spaa-hotellist ning sealsetest konverentsivõimalustest.

5. mai "Rahvusvaheliste konverentside korraldusõiguse taotlemine Eestisse" (Tartu Loodusmaja)
Konverentside taotlemisest rääkisid Kadri Karu (Eesti Konverentsibüroo) ning oma vahetuid kogemusi taotlusprotsessist jagasid Janne Orro-Taruste (Eesti Väikeloomaarstide Selts) ning Haldja Viinalass (Eesti Maaülikool).

  

AASTAL 2014

13. november "Rahvusvahelise konverentsi korraldamine" (TÜ Kohvik)
Konverentsikorralduse kogemusi jagasid Toomas Plank (TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond) ja prof. Toomas Haldma (TÜ majandusteaduskond).

23. aprill  "Rahvusvahelisele konverentsile toetuse taotlemine"
(Atlantise Konverentsikeskus)
Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise meetmes rääkis Marge Sargma (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), Meeli Pandis (SOS Kinderdorf International Continental Branch Office CEE/CIS/Baltics esindaja) jagas kogemusi rahvusvahelisele konverentsile rahastuse leidmise teemal ning Liis Käosaar (Publicon, endine La Pub) tutvustas, milline on professionaalse konverentsikorraldaja roll konverentsikorralduses, toetuse taotlemisest aruandluseni.

 

AASTAL 2013

29. oktoober "Mõjuv avalik esinemine - õpitud roll või orgaaniline enesekindlus?" (Tartu Laulupeomuuseum)
Ain Mäeotsa esinemisekoolitus, mille käigus sai muuhulgas näpunäiteid, kuidas kasutada oma häält „õigesti“ ning kontrollida ja suunata oma emotsioone ja kehakeelt, ilma et sellele igal hetkel keskenduma peaks.

15. mai "Ise tehtud, hästi tehtud - kogemusi konverentsikorraldusest" (Antoniuse Gild)
Oma kogemusi "IPhO 2012" korraldamisest jagasid Ene Koitla ja Marily Hendrikson (Eesti Infotehnoloogia SA).