Eelolevatest konverentsidest teatamine

Kirjutage meile, kui teate, et Tartus või Tartumaal on tulemas rahvusvaheline konverents, seminar, foorum, kongress vms.

Selleks, et hinnata regiooni tugevusi ja nõrkusi antud valdkonnas ning sellest lähtuvalt suunata ka edasisi tegevusi, on oluline teada, millise profiiliga konverentse Tartus korraldatakse. Näiteks, kord aastas edastab Eesti Konverentsibüroo koostöös Tartu Konverentsibürooga kogutud konverentsistatistika ka rahvusvahelisele organisatsioonile ICCA (International Congress and Convention Association). Assotsiatsioon koondab kokku erinevate riikide ja linnade teatud kriteeriumitele* vastava konverentsistatistika ning sellest lähtuvalt koostab konverentsisihtkohtade edetabelid. 2014. aasta andmete kohaselt oli Tartu pea 1600 linna seast 176. kohal, mis jääb samasse liigasse ülikoolilinnade Turu, Leipzigi ja Leuveniga. Selleks, et Tartu positsiooni säilitada või ka tõsta, on oluline teada, kui palju ja mis tüüpi konverentse linnas korraldatakse.

Lisaks sellele on konverentsiinfot võimalik kajastada ka Tartu Konverentsibüroo ja Eesti Konverentsibüroo konverentsikalendrites, mis omakorda on olulisteks abivahenditeks kõikidele korraldajatele, kes parasjagu konverentsi planeerimas.

Seega, palume võimalusel edastada järgnev sündmus(t)e kohta käiv informatsioon:

  • nimetus;
  • toimumiskoht;
  • toimumisaeg;
  • oodatav osalejate arv (sh väliskülastajate osakaal);
  • võimalusel veebiaadress ning
  • sündmuse lühikirjeldus (eesmärgid, sisu, korraldajad, viide kavale jms)
  • lisage kindlasti juurde märge, kui ei soovi antud infot kodulehel kajastada.

 

Täiendavate küsimuste korral pöörduge Tartu Konverentsibüroo tegevjuhi Kaia Lehtsaare poole kaia dot lehtsaar at visittartu dot com või 744 1464.

 

* ICCA edetabeli koostamisel võetakse arvesse rahvusvaheliste assotsiatsioonide konverentse, mis toimuvad regulaarselt, mis roteeruvad vähemalt kolme riigi vahel ning kus on minimaalselt 50 delegaati.