Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetus

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse (RSK) meetme eesmärgiks on Eestis rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamise toetamise kaudu:

- väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine;

- turismi hooajalisuse vähendamine;

- sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurenemine;

- regionaalsel tasandil Eesti turismitoodete nõudluse suurenemine;

- turismihooaja pikenemine, majutusettevõtete täituvuse suurenemine ja muude turismiettevõtete käibe kasv madalhooajal;

- ürituste ja konverentside rahvusvahelise konkurentsivõime tõus, aidates kaasa professionaalsele korraldusele ja suurendades ürituste või konverentsi atraktiivsust sihtgruppidele.
 

Konverentside toetuse taotlemine toimub jooksva menetluse korras. Taotlusi saab esitada EASi e-keskkonnas alates 17. septembrist 2015 kuni meetme eelarveliste vahendite lõppemiseni. Täpsem info taotlemise kohta on leitav siit.

Lähemalt loe toetuse kohta määrusest „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord“. Tutvu ka määruse seletuskirjaga.

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.